Log In

Arhiva categoriei ‘Anunturi’

Spitalul orăşenesc Gura Humorului anunţă organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director financiar – contabil , în data de 05.10.2012, orele 10,oo. Concursul va avea loc la sediul unităţii din str.Piata Republicii , nr.1.
Criteriile de selecţie constau în:

  • etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în publicaţia de concurs, etapă eliminatorie;
  • etapa de susţinere a probelor de evaluare constând din:

- test grila – pentru verificare cunoştinţelor din legislaţia specifică prevăzută în bibliografie;
- susţinerea proiectului de management pe tema stabilită;
- interviul de selecţie
Inscrierile se fac până în data de 27.09.2012 la sediul unităţii, la Biroul RUNOS.

Conditii de inscriere si alte detalii in atasament: Anunt concurs spital.doc

Primaria Gura Humorului organizeaza, in limita funcţiilor publice rezervate promovării din planul de ocupare a funcţiilor publice şi în limita fondurilor bugetare,  examen/concurs pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deţinut, in data de 06 septembrie 2012 .

a. probele stabilite pentru examen/concurs:

-proba scrisa
-interviu

b. condiţiile de desfăşurare a examenului/concursului:

- data până la care se pot depune dosarele de înscriere: 26 august 2012
- data, ora şi locul organizării probei scrise : 06 septembrie 2012 ,ora 10, Primaria orasului Gura Humorului-Piata Republicii ,nr. 14

c. continutul dosarului de inscriere:

- copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care promoveaza ;
- copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
- formularul de înscriere prevăzut în anexa nr.1

Formularul de inscriere se pune la dispozitia candidatilor prin secretariatul comisiei de concurs –cam nr.8

d. bibliografia pentru examen/concurs :anexa nr. 2

Mai multe detalii si anexele in atasament: Anunt examen promovari 2012.doc

Sezon  estival  2012 (01 iunie – 31 august)

Pentru vizualizarea programului de functionare si a tarifelor actualizate la piscina acoperita si strandul Arinis, click aici !

Strandul Arinis se deschide pe 1 iunie 2012.

Trafic
counter Statistici vizitatori
» 1 acum online
» 5 azi
» 643 saptamana aceasta
» 3204 in total
Record: 194 (16.04.2014)
De interes turistic
Promo
aparate foto digitale