banner spoca
Serviciul Taxe si Impozite
Achizitii publice

Arhiva categoriei ‘Situatii de urgenta’

Tinand cont de contextul epidemiologie actual înregistrat și de situația cu distribuția cazurilor COVID-19 la data de 30.10.2020 ( Rata de infectări la mia de locuitori – fără focare, scăzând la 2,60), la nivelul Orașului Gura Humorului s-au adoptat urmatoarele masuri:

Art.l.
Incepând cu data de 02.11.2020, toate unitatile de invatamant de pe raza administrativ-teritorială a Oraşului Gura Humorului se vor fi deschise, învățământul desfășurându-se cu prezență fizică, conform scenariului galben.

Art.2.
(1) Pe toata raza administrativ-teritorială a Oraşului Gura Humorului, se păstrează obligativitatea purtării măştii de protecţie, atât in interiorul, cât și în exteriorul tuturor spatiilor publice si private
(2) Purtarea mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, este obligatorie pentru toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani.

Art. 3.
Incepând cu data de 02.11.2020, pe raza administrativ-teritorială a Oraşului Gura Humorului, organizarea si desfasurarea activitatilor in cadrul cinematografelor, institutiilor de spectacole si/sau concerte este permisa cu participarea publicului pana la 30% din capacitatea maxima a spatiului.

Art. 4.
Incepând cu data de 02.11.2020, pe raza administrativ-teritorială a Oraşului Gura Humorului, se interzice organizarea de evenimente private (nunti, botezuri, mese festive etc), in spatii inchise si in spatii deschise cum ar fi: saloane, camine culturale, restaurante, baruri, terase, cafenele, sali/corturi de evenimente.

Art. 5.
Incepând cu data de 02.11.2020, pe raza administrativ-teritorială a Oraşului Gura Humorului, activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor este permisă fară a se depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului, în intervalul orar 6.00-23.00.

Art. 6.
Incepând cu data de 02.11.2020, pe raza administrativ-teritorială a Oraşului Gura Humorului, activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau a altor unităţi de cazare este permisă fără a se depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului, în intervalul orar 6.00-23.00.

Art. 7.
Incepând cu data de 02.11.2020, pe raza administrativ-teritorială a Oraşului Gura Humorului, activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc, este permisa fară a se depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului, în intervalul orar 6.00-23.00.

Tinand cont de contextul epidemiologie actual înregistrat la nivelul orasului Gura Humorului (3.04 la mia de locuitori), in sedinta din data de 23.10.2020, Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă a adoptat urmatoarele măsuri:

Art.1
(1) Incepând cu data de 25.10.2020 ora 00.00, pe o perioada de 14 zile, în condiţiile art.5 alin.(2) lit.d) din Legea nr.55/2020 cu modificările ulterioare, a H.G. nr. 856 din 14 octombrie 2020, pe raza administrativ-teritorială a Oraşului Gura Humorului, este interzisa organizarea si desfasurarea activitatilor in cadrul cinematografelor, institutiilor de spectacole sau concerte, precum si activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor;

Art.2
(1) In aplicarea art. 6, pct. 2 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/2020, incepând cu data de 25.10.2020, pe o perioada de 14 zile, pe raza administrativ-teritorială a Oraşului Gura Humorului, activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau a altor unităţi de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate in cadrul acestor unitati;

Art.3
(1) In aplicarea art. 6, pct. 2 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/2020, pentru operatorii economici, se permite prepararea hranei si comercializarea produselor alimentare, a bauturilor alcoolice si nonalcoolice care nu se consuma in spatiile respective;

Art.4
(1) In aplicarea art. 6, pct. 5 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/2020, incepând cu data de 25.10.2020, ora 00.00, prepararea hranei si comercializarea produselor alimentare, a bauturilor alcoolice si nonalcoolice sunt permise in spatiile special dispuse in exteriorul cladirilor, in aer liber, cu asigurarea unei distante de minimum 2 m. intre mese si participarea a 6 persoane la o masa, daca sunt din familii diferite si cu respectarea masurilor de protectie sanitara. De asemenea, in conditiile prezentului act normativ, nu este permisa activitatea in baruri, cluburi si discoteci.

Art.5
(1) In aplicarea prevederilor la H.G. nr. 856/2020, pe raza administrativ-teritorială a Oraşului Gura Humorului, activitatea cu publicul a operatorilor economici licentiati in domeniul activitatilor jocurilor de noroc, este interzisa.

Art.6
(1) Incepând cu data de 25.10.2020, pe o perioada de 14 zile, în conformitate cu prevederile Legeii nr.55/2020 cu modificările ulterioare, a H.G. nr. 856 din 14 octombrie 2020 si a prezentei Hotarari, tinand cont de incidenta cazurilor pozitive la mia de locuitori, toate unitatile scolare vor desfasura activitatea didactica doar in sistem online.

Art.7
(1) Nerespectarea prevederilor obligatorii ale prezentei hotărâri, se va sancţiona, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

Art.8
(1) In conformitate cu prevederile H.G. nr. 856 din 14 octombrie 2020, privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 25 octombrie 2020, ora 00.00, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, regimul contravenţional aplicabil pentru nerespectarea măsurilor prevăzute în prezenta Hotarare, este cel stabilit la art.64 -70 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare.

(2) Sunt abilitate să urmărească aplicarea respectării prevederilor H.G. nr. 856 din 14 octombrie 2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 25 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, respectiv a prezentei Hotărâri a C.L.S.U Gura Humorului: Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.

Art.9.
Poliţia Locală Gura Humorului va informa instituţiile publice şi private, operatorii economici de pe raza administrativ-teritorială a Oraşului Gura Humorului, judeţul Suceava, asupra măsurilor prezentei hotarari.

Avand in vedere prevederile legale in vigoare, conform Hotararii nr. 14 din 16.10.2020 a Comitetului pentru Situatii de Urgenta Gura Humorului, s-au stabilit urmatoarele masuri obligatorii la nivelul Orasului Gura Humorului, judetul Suceava:

In perioada 19.10.2020 – 31.10.2020, pe raza administrativ-teritorială a Oraşului Gura Humorului, judeţul Suceava:

a) pentru toate persoanele cu varsta minima de 5 ani, purtarea mastii de protectie (astfel incat sa acopere nasul si gura) este obligatorie, in toate spatiile deschise de pe raza orasului Gura Humorului cat si in toate spatiile inchise care deservesc populatia

b) se interzice organizarea de evenimente private (nunti, botezuri, mese festive etc), in spatii inchise si deschise, respectiv in: saloane, camine culturale, restaurante, baruri, cafenele, sali/corturi de evenimente, etc;

c) activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor este permisă fară a se depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului, programul de functionare fiind permis doar în intervalul orar 06.00-23.00;

d) activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc, este permisa, fară a se depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului, programul de functionare fiind permis doar în intervalul orar 6.00-23.00.

Anunt privind modul de desfasurare a activitatii de lucru cu publicul la nivelul Primariei Gura Humorului, pe perioada starii de alerta:

PREVEDERI GENERALE:

Accesul in cladirea Primariei Gura Humorului precum si in cladirile in care isi desfasoara activitatea serviciile si institutiile publice de interes local este strict conditionat de urmatoarele:

 1. Asigurarea triajului epidemiologic constând în controlul temperaturii persoanelor, la punctele de control-acces în incinte. Accesul persoanelor a căror temperatură corporală, măsurată la intrarea în incintă, depăşeşte 37,3oC este interzis.
 2. Asigurarea unei suprafaţe minime de 4 mp pentru fiecare persoană şi o distanţă minimă de 2 m între oricare două persoane apropiate;
 3. Obligativitatea purtării măştii, astfel încât nasul şi gura să fie acoperite;
 4. Dezinfectarea obligatorie a mâinilor înaintea intrării în spaţiile de lucru;

PREVEDERI SPECIFICE:

SERVICIUL IMPOZITE SI TAXE LOCALE

Începând cu data de 18.05.2020 Serviciul de Impozite și Taxe Locale  Gura Humorului își reia activitatea cu publicul avînd următorul program:

Luni – Vineri : 8.00 – 14.00

cu respectarea următoarelor:

 • Accesul in incinta este permis pentru maximum 2 persoane
 • Purtarea măștii de protecție care să acopere nasul și gura este obligatorie
 • Dezinfectarea mâinilor,la intrarea in incinta, este obligatorie
 • Accesul persoanelor a căror temperatură corporală, măsurată la intrarea în incinta, depăşeşte 37,3oC nu este permis
 • Păstrarea unei distanțe de minim 1metru față de ghișeu în dialogul cu funcționarul public

Recomandari:

 • Efectuarea platii impozitelor si taxelor pe platforma ghiseul.ro (pentru date de acces solicitarea va fi transmisa pe email: impozite.pgh@gmail.com)  sau prin card bancar, la ghiseul unitatii;
 • solicitările scrise către Serviciul de Impozite și Taxe Locale Gura Humorului să fie transmise prin email la adresa impozite.pgh@gmail.com

Pentru situațiile în care prelucrarea documentelor necesită o perioadă mai lungă de timp, solicitantul va comunica un număr de telefon pentru a fi anunțat în momentul finalizării tuturor operațiunilor și predarea de către funcționarul public a documentelor.

COMPARTIMENTELE RELAȚII CU PUBLICUL, REGISTRUL  AGRICOL și PROTECȚIA MEDIULUI

Începând cu data de 18.05.2020 COMPARTIMENTELE RELAȚII CU PUBLICUL, REGISTRUL  AGRICOL și PROTECȚIA MEDIULUI își reiau activitatea cu publicul avînd următorul program:

Luni – Vineri : 8.00 – 14.00

cu respectarea următoarelor:

 • Accesul in incinta este permis pentru maximum o persoana
 • Purtarea măștii de protecție care să acopere nasul și gura este obligatorie
 • Dezinfectarea mâinilor,la intrarea in incinta, este obligatorie
 • Accesul persoanelor a căror temperatură corporală, măsurată la intrarea în incinta, depăşeşte 37,3oC nu este permis
 • Păstrarea unei distanțe de minim 1metru față de ghișeu în dialogul cu fucnționarul public

Recomandari:

Pentru situațiile în care prelucrarea documentelor necesită o perioadă mai lungă de timp, solicitantul va comunica un număr de telefon pentru a fi anunțat în momentul finalizării tuturor operațiunilor și predarea de către funcționarul public a documentelor.

SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR

Începând cu data de 18.05.2020 SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR isi desfasoara activitatea de lucru cu publicul dupa următorul program:

Luni – Vineri :
8.30 – 12.00 – depunere documente
12.30 – 14.00 – eliberari documente

cu respectarea următoarelor:

 • Accesul în sala de aşteptare va fi de maxim 3 persoane, pe bază de bonuri de ordine.
 • Bonurile de ordine, în număr de maxim 15/zi , se distribuie pentru ziua în curs.
 • Se vor respecta normele sanitare cu privire la protecţia împotriva infectării cu virusul SARS-COV-2 (purtarea măştii de protecţie, dezinfectarea mâinilor şi 1,5 m distanţă între persoane).
 • Accesul persoanelor a căror temperatură corporală, măsurată la intrarea în incinta, depăşeşte 37,3oC nu este permis
 • Pentru informaţii şi programări sunaţi la numărul 0230.231206
SERVICIUL TEHNIC – comp. URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI

Începând cu data de 18.05.2020 SERVICIUL TEHNIC își reia activitatea de lucru cu publicul avînd următorul program:

Luni – Vineri : 9.00 – 13.00

cu respectarea următoarelor:

 • Accesul in incinta este permis pentru maximum o persoana
 • Purtarea măștii de protecție care să acopere nasul și gura este obligatorie
 • Dezinfectarea mâinilor,la intrarea in incinta, este obligatorie
 • Accesul persoanelor a căror temperatură corporală, măsurată la intrarea în incinta, depăşeşte 37,3oC nu este permis
 • Păstrarea unei distanțe de minim 1metru față de ghișeu în dialogul cu fucnționarul public
 • Preluarea actelor sau ale documentelor aferente solicitărilor se va face pe baza programarilor
 • Programările se vor efectua apelând nr. 0230.235.051, interior 2 sau pe adresa de email: urbanismgh@gmail.com
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA GURA HUMORULUI

 • Începând cu data de 18 mai 2020, programul cu publicul al Direcției de Asistență Socială Gura Humorului se va desfășura în continuare cu precădere prin intermediul poștei, pe cale electronică sau prin telefon.
 • Pentru efectuarea anchetelor sociale, în funcție de programarea telefonică prealabilă, accesul la sediul Direcției de Asistență Socială Gura Humorului va fi permis la ghișeul exterior în limita unui număr maxim de două persoane simultan, respectându-se distanțarea socială de 1,5m.
 • Pentru a se respecta măsurile de protecție a populației, programul de relații cu publicul se va realiza în intervalul orar 8 – 14, de la ghișeul exterior, fără ca beneficiarii să intre în incinta unității, respectându-se distanța de 1m față de ghișeu.
 • Este obligatorie purtarea măștii de protecție care să acopere nasul și gura.
 • DATE DE CONTACT:
 • Adresa: Ștefan cel Mare, nr. 13, Gura Humorului, județul Suceava, cod poștal 725300;
 • telefon la nr. 0230/234.355 și 0768/027.104 sau
 • e-mail: dpasgurahumorului@yahoo.com
INFORMATII SUPLIMENTARE

 • Referitor la persoanele cu dizabilități:
 • Certificatele de handicap a căror valabilitate expiră în perioada următoare își prelungesc valabilitatea pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea stării de urgență, timp în care documentația trebuie reînnoită;
 •  Toate dosarele de prestații sociale (ajutor social și alocație pentru susținerea familiei) rămân în plată și nu vor mai fi actualizate cu adeverințele necesare (de la Registrul agricol, Taxe și Impozite, Forțele de muncă, ANAF) până la data încetării stării de alertă.
 • În cazul dosarelor noi de alocație de stat pentru copil și indemnizație de creșterea copilului până la vârsta de 2 ani, documentația necesară se află și pe site-ul Primăriei Gura Humorului (www.primariagh.ro), dar poate fi obținută și telefonic de la sediul nostru; verificarea actelor se va realiza telefonic cu titularii, iar predarea dosarelor se va face la sediul D.P.A.S. Gura Humorului în urma unei programări telefonice, la numerele de mai sus.

 

Pentru relații suplimentare sau orice alt gen de urgență: nr. tel. 0230.234355 sau 0768.027104

De interes turistic
harta gura humorului harta partie webcam live
Trafic
counter Statistici vizitatori
» 14 acum online
» 227 azi
» 1348 saptamana aceasta
» 2868 in total
Record: 450 (27.11.2021)
Arhiva articole