Componenta comisiilor de specialitate (2020-2024):

COMISIA nr.1 –  pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii, comerț, muncă si agricultură

1. Dr.             IONAȘCU  MIHAIELA Președinte
2. Ec.             POPESCU GABRIELA – CRISTINA Secretar
3. Dr.vet.       GHERGHEL GRAȚIAN-DECEBAL Membru
4. Ec.             SOLONARU BOGDAN Membru
5. Mecanic    DUMITREAN IOAN Membru

COMISIA nr.2 – pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului, turism, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

1. Prof.           CIOCOIU MIHAIL Președinte
2. Arhitect      ANDRIEȘ TUDOR-VICTOR Secretar
3. Dr.vet.        GHERGHEL GRAȚIAN-DECEBAL Membru
4. Prof.            LAZĂR GHEORGHE Membru
5. Ing.             FLUTUR EDWARD – VIOREL Membru

COMISIA nr.3 – pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, protecția copilului, culte, activități sportive și de agrement

1. Prof.            LAZĂR GHEORGHE Președinte
2. Ref. Ec.       CRĂIUȚ ADRIANA-VALERICA Secretar
3. Dr.               GEANGOȘ TOMA Membru
4. Prof.            MUNTEANU EUGEN Membru
5. Artist          BRĂDĂȚAN ALEXANDRU – LUCIAN Membru

COMISIA nr.4 – pentru administrația publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor

1. A.progr.         LEANCĂ TITUS Președinte
2. Prof.               CAUC PETRONELA – MARIA Secretar
3. Impeg.           SAGHIN TIBERIU Membru
4. Prof.               CIOCOIU MIHAIL Membru
5. Dr. Inginer    ROMANESCU ADRIAN – NECULAI Membru