Componenta comisiilor de specialitate (2020-2024):

COMISIA nr.1 –  pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii, comerț, muncă si agricultură

1. IONAȘCU  MIHAIELA Președinte
2. MURARIU LUMINIȚA Secretar
3. GHERGHEL GRAȚIAN-DECEBAL Membru
4. SOLONARU BOGDAN Membru
5. DUMITREAN IOAN Membru

COMISIA nr.2 – pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului, turism, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

1. CIOCOIU MIHAIL Președinte
2. ANDRIEȘ TUDOR-VICTOR Secretar
3. GHERGHEL GRAȚIAN-DECEBAL Membru
4. LAZĂR GHEORGHE Membru
5. FLUTUR EDWARD – VIOREL Membru

COMISIA nr.3 – pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, protecția copilului, culte, activități sportive și de agrement

1. LAZĂR GHEORGHE Președinte
2. CRĂIUȚ ADRIANA-VALERICA Secretar
3. GEANGOȘ TOMA Membru
4. MUNTEANU EUGEN Membru
5. BRĂDĂȚAN ALEXANDRU – LUCIAN Membru

COMISIA nr.4 – pentru administrația publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor

1. CAUC PETRONELA – MARIA Presedinte
2. SAGHIN TIBERIU Secretar
3. SIMERIA RAZVAN-VLADIMIR Membru
4. CIOCOIU MIHAIL Membru
5. ROMANESCU ADRIAN – NECULAI Membru