Componenta comisiilor de specialitate:

COMISIA NR.1 : pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii, comerț, muncă, agricultură și gospodărie comunală:

1. Dr. IONAȘCU  MIHAIELA Președinte
2. Ing. CATARGIU NICOLAE Secretar
3. Dr.vet.  GHERGHEL GRAȚIAN-DECEBAL Membru
4. Prof.  CIOCOIU  MIHAIL Membru
5. Ec.  SIMEREA  STELIAN Membru

COMISIA NR.2 : pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului, turism, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură:

1. Ing.  BOARIU MARICELA – MIRELA Președinte
2. Ing.   MURGOCI FLORIN – IOSUB Secretar
3. Tehn. c-ții   GRÂUL DORU – PETRU Membru
4. Dr.vet.   GHERGHEL GRAȚIAN-DECEBAL Membru
5. Ing.   CAZACU EMILIAN Membru

COMISIA NR.3 : pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, protecția copilului, culte, activități sportive și de agrement:

1. Prof.  MUNTEANU  EUGEN Președinte
2. Impeg.  SAGHIN TIBERIU Secretar
3. Prof.  LAZĂR GHEORGHE Membru
4. Medic  IONAȘCU  MIHAIELA Membru
5. Ing. CATARGIU NICOLAE Membru

COMISIA NR.4 : pentru administrația publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor:

1. Jr.   MURARIU LUMINIȚA Președinte
2. Prof. FLUTUR IONUȚ-ADRIAN Secretar
3. A.progr.   LEANCĂ TITUS Membru
4. Prof.  CAUC PETRONELA – MARIA Membru
5. Ec.   SOLONARU BOGDAN Membru