Ca urmare a Radiogramei nr.3382622/19.05.2023 a Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor, cu privire la termenul de eliberare a actelor de identitate, vă informăm că începând cu data de 22.05.2023, termenul de soluționare a cererii pentru eliberarea actului de identitate este de minim <strong>20 de zile calendaristice</strong>.
Prin excepție, cetățeanul care se află într-o situație deosebită, până la inmânarea noii cărți de identitate, va fi pus în legalitate cu o carte de identitate provizorie pentu motivul “ALTE CAZURI”, a cărui termen de valabilitate este de 45 de zile, potrivit dispozițiilor art.20 alin.(2) litera b) din O.U.G. nr.97/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Serviciul Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor Gura Humorului
Şef Serviciu:
Sinocicu Gheorghiță Vasia


Facem un apel către toți cetățenii pentru a verifica periodic existența actelor de stare civilă și termenul de valabilitate al actelor de identitate, în vederea evitării situațiilor în care pot deveni contravenienți la prevederile legii.
Actul de identitate ( – cartea de identitate-CI; – cartea de identitate provizorie –CIP; buletinul de identitate- BI; – cartea electronică de identitate- în curs de implementare) se eliberează cetățeanului român care a împlinit vârsta de 14 ani și care domiciliază în România .
Cu aceasta se face dovada identității, a adresei de domiciliu pe teritoriul României, a adresei de reședință a titularului și ( după caz) a cetățeniei române.
Din anul 2007 cartea de identitate ține loc și de pașaport UE.
Actul de identitate poate fi solicitat a fi eliberat înainte cu 180 de zile de a expira.

Termenul de valabilitate a cărții de identitate este de :

  • – 4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 – 18 ani ;
  • – 7 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 – 25 ani ;
  • – 10 ani după împlinirea vârstei de 25 ani ;
  • – permanent ( termen 60 de ani) după împlinirea vârstei de 55 ani .

Vă informăm despre posibilitatea deplasării cu stația mobilă la domiciliul persoanelor netransportabile, în vederea preluării imaginii, folosind echipamentele foto digitale din dotare și de primire a documentelor necesare eliberării actelor de identitate. În acest sens dovada stării de sănătate a persoanelor care se află în imposibilitatea de a se deplasa, se va face printr-un document justificativ, respectiv : certificat de încadrare în grad de handicap, bilet de externare din spital ( de dată recentă) sau adeverință (de dată recentă) de la medicul de familie din care să rezulte că solicitantul nu se poate deplasa. Solicitările pot fi făcute de către aparținătorii persoanelor , în scris la sediul S.P.C.L.E.P. Gura Humorului. Precizăm că accesarea acestor facilități nu implică niciun fel de cheltuieli suplimentare.