Legea nr. 52 din 21.01.2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică – extras:

Art. 7
(1)În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea administraţiei publice are obligaţia să publice un anunţ referitor la această acţiune în site-ul propriu, să-l afişeze la sediul propriu, într-un spaţiu accesibil publicului, şi să-l transmită către mass-media centrală sau locală, după caz. Autoritatea administraţiei publice va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii.
(2)Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoştinţa publicului, în condiţiile alin. (1), cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autorităţile publice. Anunţul va cuprinde: data afişării, o notă de fundamentare, o expunere de motive, un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, un studiu de impact şi/sau de fezabilitate, după caz, textul complet al proiectului actului respectiv, precum şi termenul-limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.


Prin prezenta aducem la cunoştinţă publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică cu modificările şi completările ulterioare, că am procedat la afişarea urmatoarelor anunturi:


Prin prezenta aducem la cunoştinţă publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică cu modificările şi completările ulterioare, că am procedat la afişarea urmatoarelor anunturi:


Prin prezenta aducem la cunoştinţă publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică cu modificările şi completările ulterioare, că am procedat la afişarea urmatoarelor anunturi:


Prin prezenta aducem la cunoştinţă publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică cu modificările şi completările ulterioare, că am procedat la afişarea urmatoarelor anunturi:


Prin prezenta aducem la cunoştinţă publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică cu modificările şi completările ulterioare, că am procedat la afişarea urmatoarelor anunturi:


Prin prezenta aducem la cunoştinţă publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică cu modificările şi completările ulterioare, că am procedat la afişarea:

Anunţ nr.10804 din 02.11.2015

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [105.18 KB]


Prin prezenta aducem la cunoştinţă publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică cu modificările şi completările ulterioare, că am procedat la afişarea:

Anunţ nr.10695 din 29.10.2015

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [243.39 KB]


Prin prezenta aducem la cunoştinţă publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică cu modificările şi completările ulterioare, că am procedat la afişarea:

Anunţ nr.10691 din 29.10.2015

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [194.36 KB]


Prin prezenta aducem la cunoştinţă publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică cu modificările şi completările ulterioare, că am procedat la afişarea:

Anunţ nr.9321 din 29.09.2015

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [170.42 KB]


Prin prezenta aducem la cunoştinţă publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică cu modificările şi completările ulterioare, că am procedat la afişarea:

Anunţ nr.9162 din 23.09.2015

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [94.66 KB]


Prin prezenta aducem la cunoştinţă publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică cu modificările şi completările ulterioare, că am procedat la afişarea:

Anunţ nr.9073 din 22.09.2015

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [2.78 MB]


Prin prezenta aducem la cunoştinţă publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică cu modificările şi completările ulterioare, că am procedat la afişarea:

Anunţ nr.8660 din 10.09.2015

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [614.64 KB]


Prin prezenta aducem la cunoştinţă publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică cu modificările şi completările ulterioare, că am procedat la afişarea:

Anunţ nr.8422 din 31.08.2015

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [256.10 KB]


Prin prezenta aducem la cunoştinţă publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică cu modificările şi completările ulterioare, că am procedat la afişarea:

Anunţ nr.8155 din 21.08.2015

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [184.45 KB]


Prin prezenta aducem la cunoştinţă publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică cu modificările şi completările ulterioare, că am procedat la afişarea:

Anunţ nr.8582 din 07.09.2015

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [247.89 KB]


Prin prezenta aducem la cunoştinţă publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică cu modificările şi completările ulterioare, că am procedat la afişarea:

Anunţ nr.8358 din 27.08.2015

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [424.62 KB]


Prin prezenta aducem la cunoştinţă publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică cu modificările şi completările ulterioare, că am procedat la afişarea:

Anunţ nr.7307 din 23.07.2015

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [592.71 KB]


Prin prezenta aducem la cunoştinţă publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică cu modificările şi completările ulterioare, că am procedat la afişarea:

Anunţ nr.6677 din 06.07.2015

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [181.98 KB]


Prin prezenta aducem la cunoştinţă publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică cu modificările şi completările ulterioare, că am procedat la afişarea:

ANUNŢ NR.4831 DIN 20.05.2015

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [285.77 KB]


Prin prezenta aducem la cunoştinţă publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică cu modificările şi completările ulterioare, că am procedat la afişarea:

Anunţ nr.3947 din 24.04.2015

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [1.87 MB]


Prin prezenta aducem la cunoştinţă publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică şi Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, că am procedat la afişarea:

Anunţ nr. 811 din 22.01.2015

– Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Orașului Gura Humorului pentru anul 2015.
– Anexe la proiectul de hotărâre;
– Expunere de motive a Primarului orașului Gura Humorului;
– Notă de fundamentare – Raport Direcția economică.

TERMEN: 04.02.2015
Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare se vor depune, în scris, până la data de 04 februarie 2015 la sediul Primăriei orașului Gura Humorului, Direcția economică și/sau Compartiment administrație Publică, fax: 0230/230051 sau adresa de e-mail:primariagh@g.mail.com.


Prin prezenta aducem la cunoştinţă publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică şi Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, că am procedat la afişarea:

Anunţ nr. 9161 din 21.10.2014

– Proiect de hotărâre privind nivelul impozitelor si taxelor pentru anul 2015.
– Anexe la proiectul de hotărâre;
– Expunere de motive a Primarului orașului Gura Humorului;
– Notă de fundamentare – raport Serviciul Impozite și Taxe gura Humorului.

TERMEN: 02.11.2014
Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare se vor depune, în scris, până la data de 02 noiembrie 2014 la sediul Primăriei orașului Gura Humorului, serviciul Impozite și Taxe, parter, fax: 0230/230051 sau adresa de e-mail:primariagh@g.mail.com.