1. STATUTUL ORASULUI GURA HUMORULUI

2. REGULAMENTELE PRIVIND PROCEDURILE ADMINISTRATIVE

– Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local

– Regulamentul privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri adoptate de Consiliul Local Gura Humorului

– Regulamentul privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții emise de Primarul Orasului Gura Humorului

– Regulament de organizare si functionare a aparatului de specialitate al primarului

– Codul de etica si conduita al functionarilor publici si contractuali

3. HOTĂRÂRILE ADOPTATE DE CONS. LOCAL GURA HUMORULUI

– Hotărâri adoptate

– Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri

– Registrul pentru evidența hotărârilor adoptate

4. DISPOZIȚIILE EMISE DE PRIMARUL ORASULUI

– Dispozițiile emise de Primarul orasului Gura Humorului, cu caracter normativ

Registrul pentru evidența dispozițiilor emise

– Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții

5. DOCUMENTE ȘI INFORMAȚII FINANCIARE

– Proiecte ale bugetelor, Plati restante, Indicatori

6. ALTE DOCUMENTE

– Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative

– Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele de hotărâri și dispoziții cu caracter normativ

– Informarea asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autoritățile administrației publice locale

– Informarea asupra proiectelor de acte administrative cu caracter normativ

– Minute ședințe Consiliu Local

– Procesele verbale ale ședințelor Consiliul Local

– Declarații de căsătorie

– Alte documente de interes public

– Raport de activitate Primar

– Ordine de zi sedinte Consiliu Local

– Dispozitie nr.5 din 10.01.2023 Constituire U.L.S.pdf