Având în vedere prevederile art. IV din OUG nr. 34 din 12 mai 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, conform carora “În anul 2023, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante…” si motivat de faptul ca nu sunt indeplinite cerintele prevazute de art.IV alin (6) al actului normativ susmentionat, se anuleaza concursul organizat de UAT GURA HUMORULUI, în data de 08.06.2023, ora 11.00, pentru ocuparea urmatoarelor funcții contractuale de execuție vacante:

• I post de consilier Gr. IA in cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Gura Humorului – Serviciul de Dezvoltare Locală și implementarea Proiectelor;
• 2 posturi de administrator II in cadrul Direcției de Turism Gura Humorului;
• 2 posturi asistent medical in cadrul Serviciului de Asistență Medicală școlară;
• 1 post sofer I in cadrul Direcției de Servicii Edilitare Gura Humorului- Serviciul de Transport Public Local;
• 2 posturi de ingrijitor in cadrul Direcției de Turism Gura Humorului.