Masuri preventive conform tipurilor de pericol cuprinse in P.A.A.R.

În cazul producerii unui cutremur se va executa:

 • formaţiunile de cercetare vor executa cercetarea raionului şi delimitarea zonelor (construcţiilor) cu grad ridicat de pericol;
 • amenajarea căilor de acces pentru salvarea victimelor, acordarea primului ajutor, trierea şi evacuarea populaţiei (salariaţilor) şi a bunurilor materiale se va executa de către formaţiunile de deblocare-salvare în cooperare cu cele sanitare şi alte formaţiuni specifice ;
 • participarea la amenajarea şi asigurarea funcţionării punctelor de adunare sinistraţi;
 • participarea la distribuirea ajutoarelor, asigurarea nevoilor de apă, hrană, şi medicamente;
 • grupa, de intervenţie pe autospeciala de stins incendii – va acţiona în vederea localizării şi stingerea incendiilor;
 • pe timpul intervenţiei se va avea în vedere permanent existenţa pericolului apariţiei unui dezastru complementar.

În cazul producerii unor incendii şi explozii se va executa:

 • pe timpul intervenţiei se va ţine cont de tendinţa de propagare a incendiilor avându-se în vedere pericolul apariţiei unor noi incendii (explozii);
 • participarea în cooperare cu formaţiunile P.S.I. şi alte forţe specializate pentru:
 1. stingerea incendiilor, coordonarea, controlul şi acordarea asistenţei medicale;
 2. salvarea şi/sau protejarea oamenilor, animalelor şi bunurilor aflate în pericol;
 3. acordarea primului ajutor medical, trierea şi evacuarea populaţiei precum şi a bunurilor materiale;
 4. limitarea proporţiilor dezastrului şi înlăturarea consecinţelor acestuia cu mijloacele din dotare;
 5. asigurarea asistenţei medicale de urgenţă;

În cazul producerii inundaţiilor se va executa:

 • evacuarea populaţiei (salariaţilor) şi a bunurilor materiale afectate ca urmare a producerii inundaţiilor
 • relocarea persoanelor sinistrate;
 • acordarea asistenţei medicale de urgenţă persoanelor afectate;
 • participarea la distribuirea ajutoarelor, asigurarea nevoilor de apă, hrană, şi medicamente;
 • formaţiunile de protecţie civilă vor interveni, în cooperare cu alte formaţiuni specializate, pentru limitarea proporţiilor dezastrului şi înlăturarea consecinţelor acestuia cu mijloacele din dotare;

Faze de urgenţă a acţiunilor.

Măsurile de intervenţie se vor aplica pe tipuri de urgenţe:

 • Urgenţa I-a: salvarea răniţilor, contaminaţilor şi intoxicaţilor;
 • Urgenţa a II-a: luarea măsurilor de înlăturare a avariilor şi distrugerilor la sursele de contaminare şi la stingerea incendiilor care ar putea provoca accidente.
 • Urgenţa a III-a: se vor continua acţiunile de intervenţie până la terminare.