banner spoca

Serviciul Taxe si Impozite

Archive for June, 2021

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [132.22 KB]

1.Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact:
Consiliul Gura Humorului, cu sediul in Gura Humorului, Piata Republicii, nr. 14, cod postal 725300, tel/fax 0230235051, e-mail: primariagh@gmail.com.

2. Data publicării anunțului de închiriere în Monitorul Oficial al României – Partea a VI-a: 05 mai 2021, conform O.U.G. 57/03.07.2019.

3. Criteriile utilizate pentru determinarea ofertei câștigătoare: cel mai mare nivel al chiriei.

4. Numărul ofertelor primite și declarate valabile: 19 oferte primite, 18 oferete declarate valabile.

5. Denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului a cărui ofertă a fost declarată câştigătoare:

  • S.C. MOROPEDE S.R.L., oras Gura Humorului, str. B-dul Bucovina, Nr. 106, județul Suceava, pentru spatiul nr. 1.
  • S.C. BUCOVINA LANDMARKS S.R.L , oras Gura Humorului, str. Avram Iancu, nr. 18, judetul Suceava, pentru spatiul 2.
  • S.C. VALCRIS CODE S.R.L., comuna Manastirea Humorului, str. Stefan Cel Mare, nr. 192, judetul Suceava, pentru spatiul 3.
  • S.C. ANDRONIDA BUCOVINA S.R.L., oras Gura Humorului, str. Stefan cel Mare, nr.77, judetul Suceava, pentru spatiul 4.

6. Durata contractului: 5 ani.

7. Nivelul chiriei.

  • S.C. MOROPEDE S.R.L. – 15,70 euro/m.p./luna, pentru spatiul nr. 1.
  • S.C. BUCOVINA LANDMARKS S.R.L. – 14,55 euro/m.p./luna pentru spatiul nr.2.
  • S.C. VALCRIS CODE S.R.L.- 30 euro/m.p./luna pentru spatiul nr.3.
  • S.C. ANDRONIDA BUCOVINA S.R.L. – 21,20 euro/m.p/luna pentru spatiul nr. 4.

8. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și / sau adresa de e-mail a instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Suceava, municipiul Suceava, str. Stefan Cel Mare, nr. 62, județul Suceava, telefon 0230/214.948, Fax: 0230/523290, e-mail: trsv-birp@just.ro.

9. Data informării ofertanților despre decizia de stabilire a ofertei câștigătoare: 27 mai 2021.

10. Data transmiterii anunțului de atribuire către instituțiile abilitate în vederea publicării: 03 iunie 2021.

Anunt privind închirierea prin licitație publică a 2 (doua) spații comerciale, amplasate pe terenuri proprietate publica a Orasului Gura Humorului, suprafete totalizand 54 mp, situate in Parcul “Ariniș”

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:
Consiliul Local Gura Humorului, orasul Gura Humorului, strada Piata Republicii, nr. 14, județul Suceava, telefon/fax 0230/235.051, e-mail: primariagh@gmail.com, cod fiscal 6631418.

2. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:
2 (doua) spatii comerciale amplasate pe suprafete de teren de 27 m.p., (suprafata totala de 54 mp), conform Caietului de Sarcini, situate in Parcul “Arinis”, amplasate pe terenuri apartinand domeniului public a orasului Gura Humorului, conform HCL nr.36/29.04.2021 și temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019, art. 332-333.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:
la cerere, de la sediul instituției, Serviciul Impozite si Taxe Locale.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul chiriasului/ proprietarului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:
Se poate obține de la Compartimentul Impozite si Taxe Locale din cadrul Primăriei orasului Gura Humorulu, strada Piata Republicii, nr. 14, județul Suceava.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:
50 lei / exemplar, se achită numerar la casieria Primăriei Oras Gura Humorului.
3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 16.06.2021, ora 14.00

4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 24.06.2021 ora 12.00
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primaria oras Gura Humorului, strada Piata Republicii, nr. 14, județul Suceava -Birou Relatii cu Publicul.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:
se depun într-un singur exemplar , în două plicuri sigilate: unul exterior și unul interior.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 25.06.2021 ora 12.00 la sediul Primăriei orasului Gura Humorului, strada Piata Republicii, nr. 14, județul Suceava

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:
Tribunalului Suceava, Suceava, Str. Ştefan cel Mare nr. 62, jud. Suceava. Telefon: 0230/214.948, 0230/523290. Fax: 0230/252800, e-mail: trsv-birp@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 02.06.2021.

De interes turistic
harta gura humorului harta partie webcam live
Trafic
counter Statistici vizitatori
» 6 acum online
» 100 azi
» 318 saptamana aceasta
» 1299 in total
Record: 218 (15.04.2024)
Arhiva articole