COMUNICAT DEMARARE PROIECT

CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT DIN ORAȘUL GURA HUMORULUI, ÎN VEDEREA GESTIONĂRII SITUAȚIEI DE PANDEMIE GENERATĂ DE VIRUSUL SARS-COV-2.

Cod proiect 145367

Proiectul este finanțat prin Program Operațional Infrastructura Mare, Cod apel: POIM/964/10/1/Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale, Componenta 1, REACT-EU-Consolidarea capacității unităților de învățământ de stat în vederea gestionării situației de pandemie generate de virusul SARS-COV-2.

Obiectivul general al proiectului

Asigurarea unei capacități adecvate de gestionare a crizei sanitare, prin diminuarea riscului de propagare a infecției cu SARS-COV2 în sistemul public de educație preuniversitară, respectiv în cadrul celor 6 unități de învățământ din orașul Gura Humorului.

Obiectivul specific 1 este reprezentat de achiziționarea de echipamente de protecție în cele 6 unități de învățământ din Orașul Gura Humorului în vederea asigurării unei capacități adecvate de gestionare a crizei sanitare, prin diminuarea riscului de propagare a infecției cu SARS–COV2 în sistemul public de educație preuniversitară.

Obiectivul specific 2 este reprezentat de achiziționarea de echipamente de protecție/ dispozitive consumabile speciale în cele 6 unități de învățământ din Orașul Gura Humorului în vederea asigurării unei capacități adecvate de gestionare a crizei sanitare, prin diminuarea riscului de propagare a infecției cu SARS–COV2 în sistemul public de educație preuniversitară.

Obiectivul specific 3 este reprezentat de eficiența și eficacitate prin asigurarea unor solutii de management adecvate atat in ceea ce priveste implementarea proiectului cat si a asigurarii sustenabilitatii investitiei.

Valoarea totală a proiectului: 5.362.277,11 lei din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR REACT-EU 5.322.781,82

Data începerii proiectului: 04-11-2020. Data finalizării proiectului: 31-12-2022

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020