“Creșterea mobilității urbane și reducerea emisiilor de GES în orașul Gura Humorului, prin introducerea transportului public local de călători și crearea infrastructurii necesare pentru operare, crearea infrastructurii velo și pietonale și modernizarea rețelei stradale deservite de transportul local în comun”,  COD SMIS:123494

Proiect finanțat prin: PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon,

Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare.

Obiectivul specific 3.2: Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă,

SCOPUL PROIECTULUI:

Reducerea emisiilor de carbon în orașul Gura Humorului, bazată pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Orașului Gura Humorului, Județul Suceava.

Investiția este propusă pe baza unui set de proiecte selectate din cadrul scenariului optim al Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a orașului Gura Humorului. Portofoliul de proiecte de prioritate ”zero” este esențial pentru îndeplinirea obiectivelor principale ale Planului de Mobilitate Urbană. In analiza și configurarea scenariului optim de dezvoltare, se urmarește combinarea optima a investițiilor în toate modurile de transport, astfel încat să se obțină cote modale imbunătățite pentru modurile de transport durabile, dar în același timp să se asigure infrastructura minima, necesară unui transport de calitate în mediul urban. Scenariul optim pornește de la premisa de a construi un model de transport urban durabil și eficient, îngloband toate modurile de transport, și îmbinandu-le astfel încat abordarea să fie una integrata, care să asigure o interacțiune completa între toate tipurile de transport. Pornind de la cotele modale existente, se urmărește creșterea cotelor modale ale mijloacelor de transport ecologice și eficiente în detrimentul mijloacelor de transport poluante și care pot creea probleme în trafic ( în special autovehiculele personale).

Accentul se va pune pe transportul în comun, plecând de la beneficiile unui astfel de transport:
– reduce consumul de carburant la nivelul regiunii operate
– reduce emisiile de noxe
– reduce congestiile în trafic
– ofera oportunități de mobilitate pentru toate categoriile de locuitori
– reduce costurile de deplasare personale
– contribuie la creșterea economică a zonei deservite.

OBIECTIV GENERAL

Reducerea emisiilor de carbon în Orașul Gura Humorului, bazată pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Orașului Gura Humorului, Județul Suceava.

OBIECTIVUL SPECIFIC AL PROIECTULUI

Prin acest proiect integrat, se dorește  dezvoltarea și operarea unui serviciu de transport public de călători la nivelul UAT Gura Humorului care va cuprinde mai multe obiective propuse spre îndeplinire, după cum urmează:

 1. Creșterea mobiliății urbane și reducerea emisiilor de GES prin introducerea transportului public local de călători și crearea infrastructurii neceesare pentru operarea acestuia .
 2. Creșterea mobilității urbane și reducerea emisiilor de GES prin modernizarea si amenajarea infrastructurii velo si pietonale.
 3. Creșterea mobilității urbane și reducerea emisiilor de GES prin modernizarea rețelei stradale care deservește transportul local în comun.
 4. Creșterea mobilității urbane și reducerea emisiilor de GES prin amenajarea de zone de tipul Park&Ride.

REZULTATELE PROIECTULUI

 • Obiectivul 1: – achiziționarea de autobuze/microbuze ecologice (Euro6/hibride/electrice), pentru promovarea utilizării transportului public in comun;
 • Obiectivul 2: – Înființarea unei autobaze;
 • Obiectivul 3: – Reabilitarea si modernizarea străzilor care deservesc trasee de transport public;
 • Obiectivul 4:– Crearea, modernizarea si amenajarea infrastructurii velo si pietonale;
 • Obiectivul 5: – Amenajarea de stații de tipul Park&Ride, Bike&Ride si Kiss&Ride.

DATA INCEPERE: 22.07.2019

PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 01.03.2018- 31.12.2021

VALOAREA TOTALĂ A  PROIECTULUI: 24.019.862,49 LEI

 • VALOAREA NERAMBURSABILĂ DIN FEDR (85%): 19.280.049,76 LEI
 • VALOAREA NERAMBURSABILĂ DIN BUGETUL NAȚIONAL (13%): 2.948.713,43 LEI
 • VALOAREA COFINANȚĂRII BENEFICIARULUI (2%) + CHELTUIELI NEELIGIBILE:337.451,05 LEI

 

 

 

 

 

 


Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro


Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro