TITLUL PROIECTULUI: ”T.U.R.I.S.T. (TERITORIU URBAN REVITALIZAT CU INFRASTRUCTURĂ PENTRU SPRIJINIREA TURISMULUI) GURA HUMORULUI”, Cod SMIS 119557, Proiect finanțat prin:  PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

Axa Prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului

Prioritatea de investiții 7.1 – Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice

BENEFICIARUL INVESTIȚIEI: ORAȘUL GURA HUMORULUI

SCOPUL PROIECTULUI: Proiectul urmăreşte realizarea a 3 infrastructuri publice la scară mică, pentru valorificarea eficientă şi durabilă a resurselor turistice naturale specifice staţiunii turistice de interes naţional Gura Humorului, în scopul stimulării unei creşteri economice favorabile ocupării forţei de muncă, prin investiţiile private ce vor fi atrase în zonă.

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI:

Valorificarea potențialului turistic al stațiunii Gura Humorului în vederea creșterii economice durabile, atragerii de investiții şi creșterii numărului mediu de salariați prin dezvoltarea infrastructurii pentru sprijinirea turismului.

OBIECTIVUL SPECIFIC AL PROIECTULUI:

Crearea a 3 infrastructuri publice la scară mică pentru valorificarea atracțiilor turistice din staţiunea turistică de interes naţional Gura Humorului, până la finalizarea implementării proiectului.

REZULTATELE PROIECTULUI:

 • Suprafață (mp) spații deschise/ clădiri create/ reabilitate în stațiuni turistice, crescută cu cel puţin 10.026,20 mp, la finalul implementării proiectului;
  • 672,40 mp suprafaţă trasee turistice, locuri de recreare şi popas amenajate, puncte (foişoare) de observare/ filmare/ fotografiere (mp), pana la finalul implementării proiectului;
  • 353,80 mp suprafaţa infrastructurilor pentru recreere create, amenajate, reabilitate (mp), crescută cu , la finalul implementării proiectului;
  • 000,00 mp suprafaţă de spaţiu verde amenajată crescută pana la finalul implementării proiectului.
 • Creșterea numărului preconizat de vizite (număr vizite/an) la obiectivele de patrimoniu cultural și natural și la atracțiile care beneficiază de sprijin, pe o perioada de 5 ani de la finalizarea investiţiei, cu 4.659 vizite/an în 2019, 18.038 vizite/an în 2020, 14.492 vizite/an în 2021, 23.117 vizite/an în 2022 şi 35.880 vizite/an în 2023, raportat la anul 2018.

DATA DE ÎNCEPERE: 6.11.2017

PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 6.11.2017 – 05.04.2020

VALOAREA TOTALĂ A  PROIECTULUI: 11.609.595,14 LEI

 • VALOAREA NERAMBURSABILĂ DIN FEDR (85%):850.063,22 LEI
 • VALOAREA NERAMBURSABILĂ DIN BUGETUL NAȚIONAL (13%):506.480,23 LEI
 • VALOAREA COFINANȚĂRII BENEFICIARULUI (2%) + CHELTUIELI NEELIGIBILE:051,69 LEI

Lucrările specifice propuse prin proiect se vor face pe două zone:

 1. Zona Piatra Pinului și versantul Piatra Șoimului, pe versantul nordic ce coboară dinspre Obcina Voroneț, către Parcul Ariniş, între altitudinile de 470 m şi 757 m.

În această zonă, proiectul propune creare a 2 infrastructuri:

Realizarea/marcarea a 2 trasee turistice montane cu grad mic de dificultate, în circuit, Traseul turistic Piatra Pinului şi Traseul turistic Şoimului, amplasate pe versantul nordic ce coboară dinspre Obcina Voroneț, către Parcul Ariniş, între altitudinile de 470 m şi 757 m.

Traseele vor fi accesibile atât persoanelor cu mai puțin antrenament în mersul pe munte, cât şi familiilor cu copii, având durata de parcurs de circa o ora la urcare şi de circa 45 minute la coborâre. Traseu turistic Piatra Pinului – recomandat ca traseu de urcare în circuit. Lungimea totala a traseului este de 1.910 m. Lățime traseu: 1,46 m.

Spectaculozitatea acestui traseu constă în faptul că el se desfășoară în apropierea Pietrei Pinului, zonă în care, pe marginea traseului se întâlnesc bolovani uriași, cu forme deosebite. Suprafaţa traseului este de 2.802,00 mp.

Traseu turistic Şoimului – recomandat ca traseu de coborâre în circuit. Lungimea totala a traseului este de 1.882 m. Lățime traseu: 1,47 m.

Spectaculozitatea acestui traseu constă în faptul că traversează câteva zone umede, zone peste care se vor monta 6 punţi din lemn, precum şi pârâul Șoimul, peste care se va realiza un podeț tot din lemn. Suprafaţa traseului este de 2.769,00 mp.

Construirea unui foișor de observare dotat cu toaletă publică şi amenajare loc de joacă pentru copii în punctul de cota maximă al celor două trasee. Construcția, cu regimul de înălțime subsol + parter + 6 etaje, are o suprafață construită de 101,40 mp.

Pe parapetul platformei de observare se vor monta, pe toate laturile, panouri cu informații despre obiectivele naturale, culturale şi turistice din zona Bucovinei, contribuind în acest fel la informarea „involuntara” a turiștilor. De asemenea, se vor monta patru binocluri (câte unul pe fiecare latură), binocluri ce vor sta în permanenţă la dispoziția turiștilor pentru observarea peisajului şi a ținuturilor înconjurătoare.

Locul de joacă pentru copii va fi amenajat lângă Foișorul de observare, cu dotări specifice zonelor montane, executate numai din materiale naturale (lemn) conform EN1176 si EN1177. Suprafața ocupată de locul de joacă va fi de 430 mp.

 1. Zona de nord-est din Parcul Ariniș, parc situat pe malul stâng al râului Moldova

În această zonă, proiectul propune:

Un teren special pentru sport cu piste popice şi spațiu șahiști, spațiu fitness, loc de joacă pentru copii, toaletă publică, spaţii verzi, respectiv:

 1. teren special pentru sport, cu 2 piste de popice şi spaţiu pentru şahişti cu 4 mese de şah. Suprafața construită a acestui teren amenajat este de 352,00 mp.
 2. În extremitatea estică a parcului, pe amplasamentul unei foste parcări auto, abandonate, se propune construirea unei toalete publice pentru turiștii din parc. Toaleta este o construcție parter, având suprafața construita la sol de 141,80 mp.
 3. Tot pe amplasamentul fostei parcări auto se propune amenajarea unui loc de joacă pentru copii, cu o suprafaţă de 200,00 mp;
 4. În zona aleilor de acces, dintre terenul special pentru sport şi locul de joacă propus în parc, se propune amplasarea a 11 aparate de fitness, din care 3 aparate fitness vor fi destinate persoanelor cu dizabilităţi. Suprafaţa spaţiului fitness este de 230,00 mp;
 5. Reamenajarea spatiilor verzi din parcul Ariniş. Suprafața totală a spațiilor verzi ce vor fi reamenajate este de circa 3.000 mp; din această suprafață totală, pe 2.400 mp se însămânțează gazon, iar pe diferența de circa 600 mp se plantează arbuști de diverse specii.

Se propune plantarea următoarelor specii: Tuia Columnaris, Tuia Giganta, Magnolia Solungiana, Forsitia Webers Favorit, Cununita Snowmound.


Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro


Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro